woensdag, september 30, 2020

We help you work

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

PZ advies en ondersteuning

Vanuit een brede en praktische managementervaring zal Van Doesburg Personeelszaken u bijstaan bij vele projecten op het gebied van PZ. Kernpunt is dat gestreefd wordt naar een integratie van uw personeels-, en sociale beleid in uw totale ondernemingsbeleid.

Goed om te weten is dat wij samenwerken met verschillende professionals die aanvullend zijn op onze dienstverlening, waardoor wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

Vanuit een brede en praktische managementervaring zal Van Doesburg Personeelszaken u bijstaan bij vele projecten op het gebied van PZ. Kernpunt is dat gestreefd wordt naar een integratie van uw personeels-, en sociale beleid in uw totale ondernemingsbeleid.

Goed om te weten is dat wij samenwerken met verschillende professionals die aanvullend zijn op onze dienstverlening, waardoor wij u optimaal van dienst kunnen zijn.


Interim Management
Als u tijdelijk extra handen op PZ nodig hebt. Weet dat wij u met raad en daad terzijde staan!

Werving en Selectie
Heeft u personeel nodig? Geen probleem, wij verzorgen de werving en selectie voor u.

Arbeidsrechtelijk
Het geven van arbeidsrechtelijke adviezen ten aanzien van arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsomstandigheden
Het adviseren bij het op elkaar afstemmen van de arbowet enerzijds en de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf anderzijds.

Coaching en mentoring
is erop gericht om de prestaties en het leervermogen van uw medewerkers te verbeteren.
Aan de hand van een voorgesprek wordt een plan van aanpak gemaakt op basis waarvan de medewerker begeleid gaat worden.

Ziekteverzuim
Wij helpen u bij het terugdringen van uw ziekteverzuim!

Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen!

Hoe?
    Met onze speciaal voor dit doel ontwikkelde methodiek maken wij samen met u een plan van aanpak;
    Aan de hand van dit plan van aanpak wordt vervolgens het traject ingezet;
    Tijdens de afgesproken projectperiode begeleiden wij uw bedrijf dmv training, coaching, vraagbaak en projectmanagement;
    Als u de ingezette weg ook na de projectperiode blijft volgen, dan zal uw ziekteverzuim na deze periode nog verder dalen.


Voorbeeld:
Voor een bedrijf in de provincie Utrecht (350 medewerkers, waarvan het grootste deel in drieploegendienst werkt) hebben wij het ziekteverzuim, in een jaar tijd, teruggebracht van 9,5% naar 3,9%