donderdag, mei 28, 2020

We help you work

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Net als u uw medewerkers jaarlijks beoordeeld, kan het geen kwaad om jaarlijks naar uw arbodienst te kijken.

Bij uw arbodienst zijn er meer aspecten waar u op moet letten dan een goede prijs. Daarom kan het geen kwaad de dienst eens op deze tien aspecten te beoordelen.

 

· 1. Snelheid en bereikbaarheid

Gaat de arbodienst op tijd over tot het overleggen en inzetten van acties om de zieke werknemer te activeren?

Wat zijn de dichtstbijzijnde spreekuurlocaties en zijn die voor de werknemer goed bereikbaar?

 

· 2. Psychische en sociale begeleiding

Bij een intake moet naast medische zaken ook rekening worden gehouden met psychische en sociale factoren. Indien nodig moet de arbodienst ook vervolgacties starten. Hoe gaat men daarmee om?

 

· 3. Transparantie

De arbodienst moet werknemer en werkgever zo volledig en objectief mogelijk informeren over interventies en de te verwachten kosten en baten. Daarnaast kan men ook voorstellen doen die uzelf kunt oppakken. Gebeurd dit ook? Kiest de bedrijfsarts altijd voor uitbesteding aan eigen specialisten, of kijkt hij ook naar diensten die door de Zorgverzekeraar vergoed worden?

 

· 4. Iedere zes weken consult

De bedrijfsarts moet lang-verzuimers iedere zes weken zien en beoordelen welke acties op welk gebied nodig zijn. Hoe gaat dit in de praktijk?

 

· 5. Werkgerelateerde problemen effectief aanpakken

Hoe gaat de bedrijfsarts om met werkgerelateerde problemen?

 

· 6. Multidisciplinaire samenwerking

Ga na of de bedrijfsarts goed met de andere disciplines samenwerkt, welke diensten biedt de arbodienst zelf aan, en welke kunnen ze snel inhuren. Hoe gaat de arbodienst om met mogelijke verhaalschades?

 

· 7. Samenwerking met aanbieders

De arbodienst moet goede samenwerkingsverbanden hebben met tweedelijnsorganisaties en andere aanbieders van zorgdiensten. De arbodienst moet de effectiviteit van de tweedelijnsorganisatie kunnen evalueren. Doen ze dat ook?

 

· 8. Samenwerking met UWV

Bedrijfsarts, verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige moeten hun beleid onderling goed op elkaar afstemmen.

 

· 9. Contact particuliere verzekeraars

De bedrijfsarts of re-integratieafdeling van de arbodienst moet met de particuliere verzekeraars overleggen over de eventuele vergoeding van interventies of uitbesteding hiervan aan een tweedelijnsorganisatie.

 

· 10. Wetskennis

De bedrijfsarts moet uiteraard kennis hebben van de relevante wetten en hier ook proactief over adviseren.

 

 Culemborg, 20 januari 2014