donderdag, mei 28, 2020

We help you work

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Als we het in het bedrijfsleven over ziekteverzuim en de aanpak daarvan hebben, dan hebben we het meestal over de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), ofwel het aanpakken van het probleem als het inmiddels ontstaan is. Natuurlijk is de WVP een belangrijk aspect. Je toont daarmee aan dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan mocht het toch nog misgaan, en de medewerker langer dan twee jaar ziek blijft. Waar we het naar mijn idee te weinig over hebben is wat we eraan doen om het ziekteverzuim juist te voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken.

Als je in productiebedrijven kijkt, dan is er een preventief onderhoudsplan voor de techniek om te voorkomen dat de techniek ons in de steek laat. Waarom hebben we dat dan niet voor de in het bedrijf aanwezige medewerkers? Als P&O-ers kunnen we de grootte van de loonsom gebruiken om preventieve maatregelen af te dwingen. Net zoals de technische dienst in staat is om duidelijk te maken wat de consequenties zijn als er niet tijdig preventief onderhoud plaatsvindt.

In het verleden heb ik regelmatig te maken gehad met het terugdringen van het ziekteverzuim. Ziekteverzuim is een praktisch probleem. En een praktisch probleem vraagt om een praktische aanpak. Daarom heb ik dit artikel geschreven, met een aantal vragen/handvatten om in uw eigen organisatie naar het ziekteverzuim te kijken. Is uw ziekteverzuimpercentage en -frequentie op een acceptabel niveau?

In dit artikel wil ik de rol van de Arbodienst buiten beschouwing laten. Te vaak zie ik dat we het terugdringen van het ziekteverzuim over laten aan de medewerkers van de Arbodienst. Dit terwijl de Arbodienst vaak pas wordt ingeschakeld als het probleem daar is.

Voor mij is één ding heel duidelijk. Niet de Arbodienst maar u en uw managers zijn de belangrijkste schakel in het beheersen van het ziekteverzuim.

In dit stukje wil ik het hebben over de drie a’s bij het ziekteverzuim.

    Aandacht voordat de medewerker ziek is
    Aandacht als de medewerker ziek is
    Aandacht als de medewerker ziek is geweest

Aandacht voordat de medewerker ziek is

    Wat voor aandacht hebben u en uw managers voor het voorkomen van het ziekteverzuim?
        Maakt u ziekteverzuim bespreekbaar met uw managers en medewerkers?
        Zo ja, hoe bespreekt u dit?

    Wat voor aandacht/interesse hebben u en uw managers voor uw medewerkers?
        Kunnen uw medewerkers met hun problemen en zorgen bij hun manager terecht?
        Hierbij gaat het er niet om dat uw manager de taak van een maatschappelijk werker overneemt, maar dat er interesse is in de persoon die voor hem werkt.

    Bestaan er Service Level Agreements (SLA’s) met betrekking tot het ziekteverzuimpercentage en -frequentie per afdeling?

        Wat is de invloed van deze SLA’s op het beoordelingsgesprek van de manager?

    Consulteren uw managers de Arbodienst om zich te laten adviseren in het voorkomen van ziekteverzuim?

Aandacht als de medewerker ziek is

    Welke drempels bestaan er in uw bedrijf ten aanzien van het ziekmelden?
        Hebben uw managers een vragenlijst om te beoordelen of de medewerker eventuele vervangende werkzaamheden kan doen?

    Wat is de aandacht van de manager tijdens de ziekte van een medewerker?
        Houdt uw manager een logboek bij per medewerker per ziekmelding?
        Brengt de manager alleen een fruitmand omdat u dat met de OR hebt afgesproken?
        Koestert u uw zieken?

    Weet u wat het ziekteverzuimpercentage en -frequentie per afdeling is?
        Indien ja, wat zegt dat u?
        Weten de managers van elkaar wat het ziekteverzuimpercentage en –frequentie is?
        Consulteren uw managers elkaar over problemen die ze tegenkomen?

Aandacht als de medewerker ziek is geweest

    Hebben uw managers een gesprek met de medewerker als deze zich weer meldt om de werkzaamheden te hervatten?
        Heeft de manager een vragenlijstje? En aan wie rapporteert hij dit?
        Wat wordt er met de resultaten gedaan van deze gesprekken?

Wat is uw onderhoudsplan voor het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim?

Culemborg, 16 oktober 2012

© Van Doesburg Personeelszaken