donderdag, mei 28, 2020

We help you work

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

De introductie van nieuwe medewerkers is bij veel bedrijven slecht geregeld. Daarom maken wij online introductieprogramma’s voor bedrijven.

Wil je zelf een introductieprogramma maken voor je nieuwe medewerkers, dan tref je hieronder wat zaken aan waar je aan kunt denken.

Onder introductie van de nieuwe medewerker wordt verstaan de periode vanaf de eerste werkdag tot drie maanden daarna.

De introductieperiode heeft tot doel de nieuwe medewerker zich snel thuis te laten voelen en hem of haar snel in te werken, waardoor de medewerker sneller effectief is.

De introductie bestaat uit 4 onderdelen te weten.

        Het mentorschap
        het buddyschap
        het introductieprogramma op de afdeling
        de centrale introductie

Na de introductieperiode moet het volgende bereikt zijn

    De nieuwe medewerker voelt zich thuis bij zijn nieuwe werkgever;
    De nieuwe medewerker heeft inzicht in de organisatie en de verschillende afdelingen bij zijn nieuwe werkgever;
    De nieuwe medewerker heeft duidelijkheid omtrent zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Ad 1 De Mentor

De functie van Mentor zal meestal worden waargenomen door de direct leidinggevende.

De taken van de mentor zijn de volgende

        Inwerkplan opstellen
        Benoemen van een Buddy
        Programma voor de eerste werkdag maken (inclusief bijbehorende afspraken)
        De medewerker op zijn eerste werkdag ontvangen en (laten) begeleiden
        Fungeren als eerste aanspreekpunt, steun en toeverlaat voor de nieuwe medewerker gedurende de eerste drie maanden
        Toezien op het goed verloop van het introductieprogramma en het inwerkprogramma
        Houden van voortgangs- en coachingsgesprekken

Ad 2 De Buddy

De taken van de Buddy bestaan eruit om de nieuwe medewerker de eerste weken/maanden praktisch te begeleiden. Bijvoorbeeld door samen te lunchen, als vraagbaak te dienen, de medewerker wegwijs te maken in het gebouw en andere noodzakelijk dagelijkse aangelegenheden.

Ad 3 Het introductieprogramma op de afdeling (eerste dag)

Het introductieprogramma bestaat uit:

        Voorbereiding
        Inwerkplan

Voorbereiding

    Benoemen Buddy
    Eventueel inlogaccount toegangspas regelen
    Werkplek inrichten
    Toezien op inwerkplan
    Aankondigen van de komst van een nieuwe collega

Inwerkplan

    Bespreken van de functiebeschrijving
    Bespreken van het organogram
    Bespreken van het afdelingsplan
    Bespreken van de werkzaamheden
    Kennismaken met de Buddy
    Kennismaken met de werkplek
    Kennismaken met de collega’s

Programma eerste werkdag

    9:00 uur ontvangst en gesprek mentor/leidinggevende
    9:30 uur bespreken functiebeschrijving
    10:00 uur bespreken organogram
    10:15 uur bespreken van het afdelingsplan
    10:30 voorstellen aan de Buddy
    10:45 uur kennismaking met de werkplek
    11:00 uur kennismaken met collega’s en rondleiden over afdeling
    12:00 uur overdragen aan Buddy. Samen met Buddy lunchen
    12:30 uur aanvangen met de werkzaamheden

De komende tijd wordt de medewerker wat intensiever begeleid door zowel de Mentor als de Buddy.

Ad 4 De Centrale introductie

De mentor zorgt daarnaast voor het volgen van het online introductieprogramma.

In dit introductieprogramma worden de volgende zaken behandeld

Welkom bij ons bedrijf

    Welkomstwoord door de directeur (video) 5 minuten
    Bedrijfsfilm

Geschiedenis van ons bedrijf

    Informatie over het ontstaan van ons bedrijf

Missie en visie van ons bedrijf

    Waarom bestaat ons bedrijf

Wat doen wij

    Wat voor producten maakt of diensten levert ons bedrijf

Organisatie

    Hoe ziet de organisatie van ons bedrijf eruit

Wie moet u kennen

    MT leden stellen zich voor (video 2 min per MT-lid)

Afdelingsmanagers

Personeelszaken

Vertrouwenspersonen

Arbeidsvoorwaarden

    Uitleg CAO
    De arbeidsovereenkomst
    Proeftijd
    Werktijden
    Pauzes
    Vakantie en verlof
    Ziek zijn en beter worden
    Reiskosten/vervoer
    IOP
    Beoordelingsgesprekken
    Opleiding en Training
    Veiligheid en Arbo
    Werkoverleg

Diversen

    Gewenst gedrag
    Sancties
    Werkladder/inkoopmodel
    Calamiteiten
    Alcohol en drugs
    Vacatures

 

Culemborg, 17 oktober 2012

© Van Doesburg Personeelszaken